Gabinet zdrowie

Na zdrowie

Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie Widzi na jawie I sam to powie,
Że nic nad zdrowie Ani lepszego, Ani droższego;
Bo dobre mienie, Perły, kamienie, Także wiek młody I dar urody,
Miejsca wysokie Władze szerokie Dobre są, ale – Gdy zdrowie w cale.
Gdzie niemasz siły, I świat niemiły. Klejnocie drogi, Mój dom ubogi, Oddany tobie, Ulubuj sobie!

Jan Kochanowski

Terapia manualna, kręgarstwo w Elblągu

Terapia manualna jest to zespół technik, metod leczenia odwracalnych zaburzeń funkcjonowania narządu ruchu. Czasami jest błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które nie jest zaliczane do dziedzin medycyny – jest bowiem zbiorem technik leczniczych mających podstawy w medycynie ludowej. W przeciwieństwie do kręgarstwa terapia manualna należy do nauk medycznych – wchodzi w skład jednej z dziedzin medycyny – fizjoterapii ortopedycznej. Skuteczność i bezpieczeństwo metod wykorzystywanych w terapii manualnej są poparte badaniami naukowymi.

 

Według definicji opracowanej przez zespół badaczy z Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) ortopedyczna terapia manualna to obszar fizjoterapii, którego celem jest leczenie dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, oparte na wnioskowaniu klinicznym i wykorzystujące bardzo specyficzne środki terapeutyczne oraz ćwiczenia lecznicze dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Zespół metod, technik wykorzystywanych w terapii manualnej polega na ręcznym badaniu i leczeniu stanów chorbowych narządu ruchu takich jak: bóle kręgosłupa, stawów, przykurcze i niestabilności w obrębie stawów obwodowych oraz w okolicach kręgosłupa. Zarówno badanie wstępne, jak i leczenie w terapii manualnej są wykonywane za pomocą dłoni terapeuty. W związku z powyższym całość metod określa się terapią manualną (łac. manus – ręka).

 

Do prawidłowego wykonania technik terapii manualnej niezbędna jest szeroka wiedza medyczna i duże doświadczenie. Celem lekarza pracującego metodami charakterystycznymi dla terapii manualnej jest likwidacja bólu mającego swoje źródło w zaburzeniach czynnościowych narządów ruchu, w tym przede wszystkim dysfunkcjach kręgosłupa. Terapia manualna ma za zadanie usunięcie tych wszystkich dolegliwości, których przyczyna leży w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu. Najważniejszym celem terapii manualnej jest poznanie i wyeliminowanie przyczyn powstawania bólu.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z terapii manualnej wykonywanej przez doświadczonego terapeutę, dysponującego wieloletnią praktyką i udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w tym zakresie.

 

Wskazania do terapii manualnej - więcej informacji

 

 

Powrót do spisu artykułów.